ARBEIDSVOORWAARDEN

SAMEN KUNNEN WIJ DE WERELD AAN!

EDUCATION

wij leren je wat je moet weten

SALES

wij leren je wat je moet weten

PROFESSIONAL

wij leren je wat je moet weten

Geld verdienen door verkoop

Als je onze diensten of producten verkoopt ontvang je een provisie van 15% op de winst. Voor consumenten is deze provisie incl. 9% BTW. en voor de zakelijke klant 15% excl. 21% BTW.

Mocht je zelf mee werken aan dit project dan vervalt deze provisie en worden er andere tarieven voor jou berekent. bij de normale tarieven ontvang je bijv. i.p.v. € 40,00 per uur, € 60,00 per uur. 

Samen werken

Een standaard uurloon voor diensten zoals foto- en/of videografie vergoeden wij met € 40,00 per uur. Voor bedrijven is dat excl. 21% BTW en voor consumenten incl. 9% BTW. Consumenten en bedrijven hebben ook andere prijzen. Zo kunnen we consumenten fotografie onder kunst wegschrijven. Kunst valt onder het lage BTW tarief. 


Werkzaamheden algemene klussen door algemene mail of door Leonard.

  1. 40% van gefactureerde uren op locatie.
  2. 60% van nabewerkingen of videomontage.

Werkzaamheden uit eigen acquisitie of klantenkring samen met Leonard.

  1. 60% van gefactureerde uren op locatie.
  2. 80% van nabewerkingen of videomontage.

Werkzaamheden uit eigen acquisitie of klantenkring volledig zelfstandig.

  1. 70% van gefactureerde opdracht.

Werkzaamheden uit ikbenLeonard. 

  1. 50% van gefactureerde opdracht.

Nabewerkingen & Albums

  1. Trouwalbum 30×40 (inkoop € 150,00) 15 pagina’s. (€ 250,00 voor de maker)
  2. Trouwalbum 30×40 incl. foto’s selecteren (inkoop € 150,00) 15 pagina’s. (€ 375,00 voor de maker)
  3. Extra pagina (inkoop € 25,00)(verkoop € 50,00) (€ 20,00 per pagina voor de maker) 

 

 

Samenwerkingsvoorwaarden (met freelancers) 

Ten behoeve van IkbenLeonard(.nl) 

Middels ondertekening van deze samenwerkingsvoorwaarden, ga je akkoord met een superleuke en toffe uitdaging om IkbenLeonard verder te doen laten floreren en onze gezamenlijke passie van fotografie en cinematografie na te streven, waarbij deze samenwerkingsvoorwaarden voor- en achteraf onduidelijkheden tussen elkaar gaan voorkomen. 

1. Wees goed voor elkaar en een ieder op deze aardbol! Als we al een probleem hebben met 1 persoon, dan heeft dat al invloed op IkbenLeonard! 

2. Naast dat je sociaal en representatief bent, verwachten wij dat je ‘starpotential’ laat zien bij de opdrachten die je doet, zowel bij klanten als potentiële klanten. Daar verwachten we van elkaar een actieve houding, zodat de klant altijd het gevoel krijgt dat wij 200% voor ze klaar staan! 

3. Wij verwachten dat je IkbenLeonard niet in diskrediet brengt, zoals bijvoorbeeld publiekelijk op social media ruzie maakt, concurrenten afkraakt of plagiaat pleegt. Plagiaat is trouwens zelfs strafbaar. Dit zijn namelijk de voornaamste redenen voor potentiële klanten om naar de concurrenten te gaan en dat is niet hip of cool! 

4. Je hoeft niets, maar als je niets doet, bereik en verdien je ook niets! 

2. Wat kan je verdienen? 

1. Wat je bij IkbenLeonard kan verdienen, wijkt vanzelfsprekend af van de verkoopprijzen, omdat IkbenLeonard als bedrijf winst moeten maken om voort te bestaan en te floreren. Als wij iets verkopen voor bijvoorbeeld € 500,- en we werken daar samen aan, dan wil dat niet zeggen dat we de opbrengst splitten. Naast de uren die we er samen in stoppen, moet IkbenLeonard als bedrijf ook financieel groeien, is er afschrijving op materiaal en huur op locatie. Dit betekent dat de opbrengst naar IkbenLeonard gaat. Hiervan hopen we IkbenLeonard als bedrijf nog meer te laten groeien en investeren we in reclame en apparatuur. De verdiensten gaan daarom altijd in overleg en afstemming met Leonard, voorafgaande aan de opdracht. Jij hebt recht op jouw eigen deel (en je geluk) bij het doen wat je leuk vindt om je passie na te streven: 

Voorbeelden: – Basisuurtarief op locatie (€ 20,- – € 30,- per uur (afhankelijk van jouw skills en de opdracht); 

– Videomontage korte video voor de klant (€ 50,- – € 150,-); 

– Videomontage lange video voor de klant (€ 150,- – € 500,-); 

– Verkoop van een product of dienst (15% van de winst met een max van € 150,-); 

– Photoshoppen korte shoot tot 90 min (€ 25,- – € 50,-); 

– Foto’s sorteren, basis nabewerking van een bruiloft (€ 70,-). 

Naast de bovenstaande tarieven hebben we afwijkende tarieven. Bijvoorbeeld er is een vraag van de klant en het budget is € 50,-. Wie wil dat doen voor € 50,-? Of er is een assistent nodig tijdens een shoot, productie of phototrip. De vergoeding 

is dan variabel. Dan is het aan jou de keuze om ja of nee te zeggen. Bij sommige producties is het gezellig, leuk en leerzaam, maar weer niet persé noodzakelijk. Je weet zelluf (!). Dit gaat in overleg en afstemming met Leonard. 

2. Met elkaar weten we in 99,9% van de gevallen waar we aan toe zijn. Dit betekent dat we van tevoren weten hoe lang we ingehuurd worden door de klant. Daarom hebben we het bijna altijd over vaste bedragen. Als de opdracht uitloopt (op locatie), dan rekenen we daar nooit iets extra’s voor (zolang het acceptabel is). Dit betekent een flexibiliteit van en naar elkaar. 

3. IkbenLeonard is eindbaas (!), oftewel indien we geen vergoeding zijn overeengekomen, dan bepaalt Leonard eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met je inzet en de omvang en de reikwijde van de gedane opdracht(en). 

3. Hoe gaan we om met social media? 

1. Tirza is multimediaspecialist en communicatie via social media vanuit IkbenLeonard verloopt via haar, in afstemming met eindverantwoordelijke van IkbenLeonard. 

2. We verwachten van elkaar dat we geen vervelende of aanstootgevende reacties onder posts plaatsen. Wil je dat wel graag, omdat je jezelf niet kan bedwingen, dan heb je een probleem en sparren we erover in sportschool Leonard! Het kan een keer gebeuren, maar gebeurt dit meermaals dan schend je de samenwerkingsvoorwaarden! Immers, desastreus voor het imago en de business! 

3. Als je iets deelt wat een productie is van IkbenLeonard, dan blijft het een productie van IkbenLeonard. Stel je voor: je komt bij ons werken en daarnaast heb je een videobedrijf: “trumpproductions.nl”. Wij hebben een fantastische opdracht voor bijvoorbeeld Max Verstappuh(!), dan kan je deze posten op je social media onder onze naam en niet onder: “trumpproductions.nl”. 

4. Pleeg geen plagiaat. Niet cool én trouwens ook strafbaar, crimineeltje! 

5. Reageer positief op producties van een concurrent. We delen immers dezelfde passie, ouwe! 

4. Hoe werken we samen en combineren we onze werkzaamheden (met een eigen zaak)? 

1. Werkzaamheden voor je eigen zaak mogen niet botsen met IkbenLeonard. Zoals ze dat hip zeggen in contractenterm: IkbenLeonard ‘prevaleert’! 

2. Onze klanten mogen niet ondergebracht worden in je eigen klantenbestand. Het zogenaamde concurrentiebeding. 

3. We zijn op de hoogte van elkaars bedrijven en werkzaamheden, zodat dit niet conflicteert. 

4. Stem af met eindbaas IkbenLeonard voor gebruik van het bedrijfspand in Alblasserdam, wanneer dit voor de eigen zaak is kan dit tegen een gereduceerd tarief, vast te stellen door Leonard. 

5. Hoe gaan we met elkaar om? 

1. We zijn open naar elkaar en geven ruimte voor elkaars mening! 

2. We hebben respect voor elkaars overtuiging en/of gewoonten(behalve bij roken)! 

3. We helpen elkaar naar een hoger level! 

4. Schend je echter deze samenwerkingsvoorwaarden, dan is IkbenLeonard 

gerechtigd om passende maatregelen te nemen. Dit kan – onder meer doch niet uitsluitend zijn – geen of beperking van de vergoeding voor bewezen en/of toekomstige diensten, een proportionele boete en/of schadevergoeding, dan wel beëindiging van de samenwerking, hoe vervelend ook. 

6. Wie is er verantwoordelijk? 

1. IkbenLeonard is eindbaas en derhalve eindverantwoordelijk. Voordat een product naar de klant gaat of op social media wordt geplaatst moet de eindbaas dit goedkeuren. 

2. Communicatie met de klant gaat in eerste instantie via Leonard, graag afstemming om zelf te kunnen handelen om miscommunicatie en onduidelijkheid te voorkomen. Zo houden we het gestroomlijnd. Lekker agile en scrummy! 

3. Bij klanten die je zelf binnenhaalt, hoe awesome trouwens, gaat de communicatie vast wel flexibeler en makkelijker, maar hou de afstemming er goed in met elkaar. 

7. Wat gebeurt er bij als onze samenwerking stopt? 

1. Stoppen met de samenwerking kan en mag altijd. Dit geldt voor allebei de zijden. 

Zorg wel even voor een goede overdracht van opdrachten, afstemming en verwachtingen over deze periode. Spread your wings! 

2. Mocht je apparatuur e.d. van IkbenLeonard gebruiken, return them. Mocht het 

bedrijflogo na de samenwerking worden gebruikt, dan wel apparatuur niet worden 

geretourneerd, dan wordt dit gezien als inbreuk op auteursrecht en diefstal. Niet 

cool en dan zijn wij genoodzaakt om naast een verbod op nader gebruik, gerechtelijk verzoek tot retournering van eigendom, tevens schadevergoeding te eisen. 

3. Als de samenwerking stopt, dan blijven we elkaars grootste fan en gaan we nooit 

uit elkaar met een conflict. Voordat onze samenwerking wordt stopgezet, moeten 

alle conflicten worden bijgelegd als volwassen passievolle awesome 

samenwerkingspartners van het eerste uur. 

4. Alhoewel een open deur, but just in case, alle gevallen waarin deze samenwerkingsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. 

5. We hopen met elkaar niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan met betrekking tot de tekst en uitleg van deze samenwerkingsvoorwaarden en we lossen het niet samen op, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

8. Geheimhouding/ vertrouwelijk karakter 

1. We zijn geen geheim agent, maar het is wel cool als ons werk een vertrouwelijk karakter heeft en dat we het niet eerder met derden en de buitenwereld delen, voordat we afstemming met elkaar hebben gehad, waarbij eindbaas Leonard bepaalt hoe, wat en wanneer. 

9. Behoud intellectueel eigendom 

1. De naam van IkbenLeonard dient duidelijk te worden vermeld bij ons werk, in ons 

werk dan wel met een verwijzing. 

2. Bij verveelvoudiging en openbaarmaking moet onze naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten in acht worden gehouden. 

3. Elk gebruik van ons werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van IkbenLeonard, is dus niet cool en dit resulteert in een (schade)vergoeding van de licentierechten, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10. Aansprakelijkheid 

1. IkbenLeonard is aansprakelijk voor aanspraken van derden, klanten, en/of schade 

voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking vna het werk, tenzij er sprake 

is van grove schuld of opzet aan de zijde van jou als freelancer(t)! 2. De aansprakelijkheid van IkbenLeonard is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de opdracht, dus dat scheelt. 

3. Indien derden of klanten jegens IkbenLeonard een claim indienen, dan stemmen we in onderling overleg af hoe we daartegen verweer voeren en op welke wijze we dat gaan doen. Uiteindelijk bepaalt de eindbaas Leonard. 

11 Faillissement/ surseance 

1. Gaat IkbenLeonard kopje onder (in financiële zin), dan hebben we ’t met elkaar niet helemaal lekker gedaan, maar dan hebben we beiden het recht om deze samenwerkingsvoorwaarden niet meer na te leven. We behouden wel allebei het recht om contact te houden met elkaar and awesome te blijven. Always personal!

EDUCATION

wij leren je wat je moet weten

Design

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore.

Samenwerkingsvoorwaarden (met freelancers) 

ten behoeve van IkbenLeonard(.nl) 

Middels ondertekening van deze samenwerkingsvoorwaarden, ga je akkoord met een superleuke en toffe uitdaging om IkbenLeonard verder te doen laten floreren en onze gezamenlijke passie van fotografie en cinematografie na te streven, waarbij deze samenwerkingsvoorwaarden voor- en achteraf onduidelijkheden tussen elkaar gaan voorkomen. 

1. Wat verwachten we van elkaar? 

1. Wees goed voor elkaar en een ieder op deze aardbol! Als we al een probleem hebben met 1 persoon, dan heeft dat al invloed op IkbenLeonard! 

2. Naast dat je sociaal en representatief bent, verwachten wij dat je ‘starpotential’ laat zien bij de opdrachten die je doet, zowel bij klanten als potentiële klanten. Daar verwachten we van elkaar een actieve houding, zodat de klant altijd het gevoel krijgt dat wij 200% voor ze klaar staan! 

3. Wij verwachten dat je IkbenLeonard niet in diskrediet brengt, zoals bijvoorbeeld publiekelijk op social media ruzie maakt, concurrenten afkraakt of plagiaat pleegt. Plagiaat is trouwens zelfs strafbaar. Dit zijn namelijk de voornaamste redenen voor potentiële klanten om naar de concurrenten te gaan en dat is niet hip of cool! 

4. Je hoeft niets, maar als je niets doet, bereik en verdien je ook niets! 

2. Wat kan je verdienen? 

1. Wat je bij IkbenLeonard kan verdienen, wijkt vanzelfsprekend af van de verkoopprijzen, omdat IkbenLeonard als bedrijf winst moeten maken om voort te bestaan en te floreren. Als wij iets verkopen voor bijvoorbeeld € 500,- en we werken daar samen aan, dan wil dat niet zeggen dat we de opbrengst splitten. Naast de uren die we er samen in stoppen, moet IkbenLeonard als bedrijf ook financieel groeien, is er afschrijving op materiaal en huur op locatie. Dit betekent dat de opbrengst naar IkbenLeonard gaat. Hiervan hopen we IkbenLeonard als bedrijf nog meer te laten groeien en investeren we in reclame en apparatuur. De verdiensten gaan daarom altijd in overleg en afstemming met Leonard, voorafgaande aan de opdracht. Jij hebt recht op jouw eigen deel (en je geluk) bij het doen wat je leuk vindt om je passie na te streven: 

Voorbeelden: – Basisuurtarief op locatie (€ 20,- – € 30,- per uur (afhankelijk van jouw skills en de opdracht); 

– Videomontage korte video voor de klant (€ 50,- – € 150,-); 

– Videomontage lange video voor de klant (€ 150,- – € 500,-); 

– Verkoop van een product of dienst (15% van de winst met een max van € 150,-); 

– Photoshoppen korte shoot tot 90 min (€ 25,- – € 50,-); 

– Foto’s sorteren, basis nabewerking van een bruiloft (€ 70,-). 

Naast de bovenstaande tarieven hebben we afwijkende tarieven. Bijvoorbeeld er is een vraag van de klant en het budget is € 50,-. Wie wil dat doen voor € 50,-? Of er is een assistent nodig tijdens een shoot, productie of phototrip. De vergoeding 

is dan variabel. Dan is het aan jou de keuze om ja of nee te zeggen. Bij sommige producties is het gezellig, leuk en leerzaam, maar weer niet persé noodzakelijk. Je weet zelluf (!). Dit gaat in overleg en afstemming met Leonard. 

2. Met elkaar weten we in 99,9% van de gevallen waar we aan toe zijn. Dit betekent dat we van tevoren weten hoe lang we ingehuurd worden door de klant. Daarom hebben we het bijna altijd over vaste bedragen. Als de opdracht uitloopt (op locatie), dan rekenen we daar nooit iets extra’s voor (zolang het acceptabel is). Dit betekent een flexibiliteit van en naar elkaar. 

3. IkbenLeonard is eindbaas (!), oftewel indien we geen vergoeding zijn overeengekomen, dan bepaalt Leonard eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met je inzet en de omvang en de reikwijde van de gedane opdracht(en). 

3. Hoe gaan we om met social media? 

1. Tirza is multimediaspecialist en communicatie via social media vanuit IkbenLeonard verloopt via haar, in afstemming met eindverantwoordelijke van IkbenLeonard. 

2. We verwachten van elkaar dat we geen vervelende of aanstootgevende reacties onder posts plaatsen. Wil je dat wel graag, omdat je jezelf niet kan bedwingen, dan heb je een probleem en sparren we erover in sportschool Leonard! Het kan een keer gebeuren, maar gebeurt dit meermaals dan schend je de samenwerkingsvoorwaarden! Immers, desastreus voor het imago en de business! 

3. Als je iets deelt wat een productie is van IkbenLeonard, dan blijft het een productie van IkbenLeonard. Stel je voor: je komt bij ons werken en daarnaast heb je een videobedrijf: “trumpproductions.nl”. Wij hebben een fantastische opdracht voor bijvoorbeeld Max Verstappuh(!), dan kan je deze posten op je social media onder onze naam en niet onder: “trumpproductions.nl”. 

4. Pleeg geen plagiaat. Niet cool én trouwens ook strafbaar, crimineeltje! 

5. Reageer positief op producties van een concurrent. We delen immers dezelfde passie, ouwe! 

4. Hoe werken we samen en combineren we onze werkzaamheden (met een eigen zaak)? 

1. Werkzaamheden voor je eigen zaak mogen niet botsen met IkbenLeonard. Zoals ze dat hip zeggen in contractenterm: IkbenLeonard ‘prevaleert’! 

2. Onze klanten mogen niet ondergebracht worden in je eigen klantenbestand. Het zogenaamde concurrentiebeding. 

3. We zijn op de hoogte van elkaars bedrijven en werkzaamheden, zodat dit niet conflicteert. 

4. Stem af met eindbaas IkbenLeonard voor gebruik van het bedrijfspand in Alblasserdam, wanneer dit voor de eigen zaak is kan dit tegen een gereduceerd tarief, vast te stellen door Leonard. 

5. Hoe gaan we met elkaar om? 

1. We zijn open naar elkaar en geven ruimte voor elkaars mening! 

2. We hebben respect voor elkaars overtuiging en/of gewoonten(behalve bij roken)! 

3. We helpen elkaar naar een hoger level! 

4. Schend je echter deze samenwerkingsvoorwaarden, dan is IkbenLeonard 

gerechtigd om passende maatregelen te nemen. Dit kan – onder meer doch niet uitsluitend zijn – geen of beperking van de vergoeding voor bewezen en/of toekomstige diensten, een proportionele boete en/of schadevergoeding, dan wel beëindiging van de samenwerking, hoe vervelend ook. 

6. Wie is er verantwoordelijk? 

1. IkbenLeonard is eindbaas en derhalve eindverantwoordelijk. Voordat een product naar de klant gaat of op social media wordt geplaatst moet de eindbaas dit goedkeuren. 

2. Communicatie met de klant gaat in eerste instantie via Leonard, graag afstemming om zelf te kunnen handelen om miscommunicatie en onduidelijkheid te voorkomen. Zo houden we het gestroomlijnd. Lekker agile en scrummy! 

3. Bij klanten die je zelf binnenhaalt, hoe awesome trouwens, gaat de communicatie vast wel flexibeler en makkelijker, maar hou de afstemming er goed in met elkaar. 

7. Wat gebeurt er bij als onze samenwerking stopt? 

1. Stoppen met de samenwerking kan en mag altijd. Dit geldt voor allebei de zijden. 

Zorg wel even voor een goede overdracht van opdrachten, afstemming en verwachtingen over deze periode. Spread your wings! 

2. Mocht je apparatuur e.d. van IkbenLeonard gebruiken, return them. Mocht het 

bedrijflogo na de samenwerking worden gebruikt, dan wel apparatuur niet worden 

geretourneerd, dan wordt dit gezien als inbreuk op auteursrecht en diefstal. Niet 

cool en dan zijn wij genoodzaakt om naast een verbod op nader gebruik, gerechtelijk verzoek tot retournering van eigendom, tevens schadevergoeding te eisen. 

3. Als de samenwerking stopt, dan blijven we elkaars grootste fan en gaan we nooit 

uit elkaar met een conflict. Voordat onze samenwerking wordt stopgezet, moeten 

alle conflicten worden bijgelegd als volwassen passievolle awesome 

samenwerkingspartners van het eerste uur. 

4. Alhoewel een open deur, but just in case, alle gevallen waarin deze samenwerkingsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. 

5. We hopen met elkaar niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan met betrekking tot de tekst en uitleg van deze samenwerkingsvoorwaarden en we lossen het niet samen op, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

8. Geheimhouding/ vertrouwelijk karakter 

1. We zijn geen geheim agent, maar het is wel cool als ons werk een vertrouwelijk karakter heeft en dat we het niet eerder met derden en de buitenwereld delen, voordat we afstemming met elkaar hebben gehad, waarbij eindbaas Leonard bepaalt hoe, wat en wanneer. 

9. Behoud intellectueel eigendom 

1. De naam van IkbenLeonard dient duidelijk te worden vermeld bij ons werk, in ons 

werk dan wel met een verwijzing. 

2. Bij verveelvoudiging en openbaarmaking moet onze naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten in acht worden gehouden. 

3. Elk gebruik van ons werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van IkbenLeonard, is dus niet cool en dit resulteert in een (schade)vergoeding van de licentierechten, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10. Aansprakelijkheid 

1. IkbenLeonard is aansprakelijk voor aanspraken van derden, klanten, en/of schade 

voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking vna het werk, tenzij er sprake 

is van grove schuld of opzet aan de zijde van jou als freelancer(t)! 2. De aansprakelijkheid van IkbenLeonard is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de opdracht, dus dat scheelt. 

3. Indien derden of klanten jegens IkbenLeonard een claim indienen, dan stemmen we in onderling overleg af hoe we daartegen verweer voeren en op welke wijze we dat gaan doen. Uiteindelijk bepaalt de eindbaas Leonard. 

11 Faillissement/ surseance 

1. Gaat IkbenLeonard kopje onder (in financiële zin), dan hebben we ’t met elkaar niet helemaal lekker gedaan, maar dan hebben we beiden het recht om deze samenwerkingsvoorwaarden niet meer na te leven. We behouden wel allebei het recht om contact te houden met elkaar and awesome te blijven. Always personal!

Ohmweg 57A
2952BD, Alblasserdam

info@ikbenLeonard.nl
078 693 2277 / 06 3095 7396

Ohmweg 57A
2952BD  ALBLASSERDAM

info@ikbenLeonard.nl
078 693 2277

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google